Tuesday, 16 February 2016

Hurá le Gaeilge

On Thursdays we do Hurá le Gaeilge. This is an Irish activity where we all do different stations as Gaeilge. At bord a haon we do Comhrá. At bord a dó we do Cluiche. At bord a trí it is scríbhneoireacht, and on bord a ceathair we do léamh. The time passes really quickly, agus táimid ag baint taitneamh as! We are enjoying it!
Táimid ag scríobh

Táimid ag imirt cluiche

Táimid ag caint

Táimid ag léamh

No comments:

Post a Comment